مجاز غیبت # ردیف


مجاز غیبت

درخواست حذف این مطلب

سلام

روزتون پر از عطر و بوی بهار


دیروز نبودم ... امروز باید غیبتم را مجاز کنم


دیروز صبح قرار ید مادر و دختری داشتیم

مامان من خیلی خیلی پاهاشون (زانو) درد دارن و این باعث میشه که ید و گشت و گزار زیاد براشون ساده نباشه

اما خیلی هوس بیرون رفتن و ید کرده بودن

با هم دیگه رفتیم پیش به سوی ید

یه گشت کوچولوی چند ساعته زدیم و هر دو مانتو یدیم

بعد هم برگشتیم خونه

جای شما خالی ناهار را کنار بابا و مامان خوردم

یک خواب نیم ساعته و بعدازظهر باز مامان را بردم ید

یکی دو ساعت یداشون را و باز برگشتیم خونه

این شد که دیروز کلا دفتر نیومدم
پ ن 1 : بازم رفتم از اون پودر کیک خوشمزه یدم... اینبار وانیلی ش را هم یدم تا ببینم چه مزه ای داره


پ ن 2: امسال برای عید شیرینی درست نمیکنم... انگار انرژیش را ندارم


پ ن 3: انرژی سبزه سبز هم نداشتم ... انداختم گردن مامان


پ ن 4: عموی بابا (78 سالشون هست) قصد دارن برن حج البته که با زن عمو...

خودشون کلی پسر و دختر و نوه و نتیجه دارن ...

اما امروز صبح تمام کارهای واریز پول و حساب کتابشون را من انجام دادم

بردمشون بانک و این ور و اونور... از صبح پر از حس خوبم


پ ن 5: بهم یاد بدین بسته اینترنتی همراه اول ب م ... برای مسافرت عید