مشاغل خلوت # ردیف


مشاغل خلوت

درخواست حذف این مطلب

من این روزها به شدت خلوت و بیکار هستم

خیلی کم و به ندرت کار دارم

اما خدا را شکر بعضی جاها وقت ندارن سرشون را بخارونن

خواهر برام یه شومیز خوشگل دوخته بود

اما خواهر من چرخ مخصوص نداره هنوز و نمیتونه جای دکمه ها را بزاره

این شد که بلوز را تحویلم داد گفت خودت جادکمه و دکمه بزن

نزدیک ظهر پاشیدم و رفتم یه جایی که سراغ داشتم چند تا خیاطی هست...

خانم خیاط اولی گفت اصلا وقت نداره

خانم خیاط دومی گفت من پایه ی جا دکمه ندارم... مگه میشه... شما نشستی داری تند تند مانتو میدوزی... یعنی جا دکمه ها را چیکار میکنی؟

یک خانم و آقا هم بودن که آقا من من کرد و خانم گفت ما پایه جا دکمه نداریم...


البته من اصلا ناراحت که نشدم هیچ ... خیلی هم خوشحال شدم

شکر خدا که تو این شلوغی و بی پولی و روزهای سخت... مشاغلی هم هستند که حس شلوغن و وقت ندارن...

الحمدلله

الهی که روزی رسون روزی همه تون را زیاد کنه